วช.เสริมมาตรฐานเครือข่ายวิจัยภูมิภาค:ภาคใต้

11 ตุลาคม 2561 ที่ โรงแรมบุรีศรีภู บูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และเครือข่ายวิจัยภูมิภาค

Read More