‘สาวเทศบาล’ บางเหรียง แบ่งปัน ‘เกษตรอินทรีย์’ สู่ชุมชน

สงขลา – “ความสุขของชีวิตเกษตร” สาวเทศบาลบางเหรียง ใช้เวลาว่างจากการทำงานราชการทำเกษตรอินทรีย์ผสมผสาน แบ่งปันความรู้สู่ชุมชน 

Read More

‘พี่จอย’ สวนฝรั่งกิมจู ‘ชีวิตเกษตรที่ลงตัว’

สงขลา – “พี่จอย” จากเจ้าของธุรกิจ ผันตัวสู่บางเหรียงบ้านเกิด ยึดอาชีพเกษตรปลูกฝรั่งกิมจูปลอดสารพิษ ค้นพบความกล้าก้าวเป็นวิทยากร ชีวิตเกษตรที่ลงตัว

Read More