มูลนิธิโคคา-โคลา ประเทศไทย เปิดฤดูกาลสร้างฝายชะลอน้ำ ปีที่ 11

นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานเปิดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ และระบบประปาภูเขา ครั้งที่ 7 ปีที่ 11

Read More