ความประทับใจ “ครูเชษฐ์” นักศึกษาทุนป๋าเปรม เผยป๋าตั้งนามสกุล “เครือเปรม” มรดกความดีมงคลแก่ชีวิต ขอก้าวเดินตาม ส่งต่อความดีที่ป๋าสอนไว้

นายชัยเดช เครือเปรม หรือ “ครูเชษฐ์” ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนบ้านนาใหญ่ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี และนักศึกษาทุนพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ที่ได้รับตั้งนามสกุล “เครือเปรม” เล่าย้อนไปเมื่อปี 2553 ตนสอบเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะศิลปกรรมศาสตร์ โปรแกรมวิชาดนตรีไทย

ต่อมาทางมหาวิทยาลัยมีการคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้ารับทุนการศึกษาของ มูลนิธิพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ตนก็สมัครและได้รับการพิจารณาคัดเลือกเข้าเป็นหนึ่ง ในนักศึกษาทุนมูลนิธิ ประจำปีการศึกษา 2554 การเป็นนักศึกษาทุนมูลนิธิ พลเอก เปรมฯ ทำให้ตนได้มีโอกาสไปต้อนรับและส่ง เมื่อป๋าเปรม เดินทางมาปฏิบัติภารกิจ ณ จังหวัดสงขลา ที่ท่าอากาศยานนานาชาติหาดใหญ่ และบ่อยครั้งที่ได้รับโอกาสไปต้อนรับป๋า ที่บ้านติณสูลานนท์

“ผมสุขใจที่สุด ทุกครั้งที่ได้เจอป๋า นี่คงเป็นจุดเริ่มต้นที่ได้รู้จักป๋า และได้มีโอกาสใกล้ชิดกับท่านประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษของเมืองไทย”


“ผมเป็นนักศึกษาทุนของพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้รับเมตตาจากท่านสนับสนุนให้ทุนการศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท เมื่อเรียนจบผมได้อุปสมบทตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ และตอบแทนพระคุณของป๋าเปรมที่เมตตาผมเสมอมา ซึ่งครั้งนั้นป๋าได้เมตตามอบผ้าไตรจีวรให้ผมนับ เป็นมงคลยิ่ง”

ครูเชษฐ์ เผยว่า เดิมตนนามสกุล “เครือจันทร์” พลเอกเปรมท่านได้เมตตาตั้งนามสกุลให้เป็น “เครือเปรม” เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2559 นับเป็นมรดกแห่งความดี เป็นมงคลยิ่งแก่ชีวิตของตน และตระกูล ได้ก้าวเดินตามความดีที่ป๋าได้สอนไว้

ผมได้รับโอกาสใกล้ชิด ได้สัมผัสจากท่านในช่วงเวลาที่สั้น ๆ เท่านั้น มิอาจบรรยายความรู้สึกออกมาได้ทั้งหมด “ป๋าคือศรัทธาของผม คือวีรบุรุษคนดีในดวงใจของผม ท่านจะสอนเสมอว่า เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน และผมจะจดจำไว้ชั่วชีวิตของผม” ครูเชษฐ์ กล่าว