หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดนิทรรศการ “พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ กับ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” เพื่อร่วมแสดงความอาลัยต่อ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ ผู้สร้างคุณความดีแก่ประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ พร้อมรับชมวีดิโอประกอบการจัดนิทรรศการ และเพลง “ขอสัญญา” ขับร้องโดย พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งจัดทำโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์ ณ อาคารหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บริเวณลานชั้น 1 ( ติดเวทีเสวนา ) โดยมี อาจารย์มนัส กันตวิรุฒ ผู้อำนวยการหอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้จัดทำนิทรรศการในครั้งนี้

นิทรรศการดังกล่าว เป็นนิทรรศการภาพถ่าย ที่ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ มาปฏิบัติภารกิจที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มตั้งแต่ปี 2528 ขณะนั้นท่านดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ท่านได้มาเป็นประธานในพิธีประดิษฐานพระบรมรูปสมเด็จพระบรมราชชนก ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2528

และจากนั้น ท่านได้มาเป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ อาคารพิพิธภัณฑ์พระเทพญาณโมลี เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2529 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เป็นอนุสรณ์สถาน ที่ก่อสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มีพระชนมพรรษาครบ 5 รอบ และเป็นอนุสรณ์สถาน ครบสองทศวรรษในการสถาปนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

และในวันที่ 18 กันยายน 2529 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทำพิธีเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อย่างเป็นทางการ โดยมี พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ นายกรัฐมนตรี คนที่ 16 ของไทย เฝ้ารอรับเสด็จฯ พร้อมทั้ง เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จาก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2528 ณ อาคารยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

“ผมมีความรัก ความผูกพัน กับ … มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาตั้งแต่ต้น เพราะเป็น… มหาวิทยาลัยแห่งแรกในบ้านเกิด ความรัก คือ…การแบ่งปันและเอื้ออาทรต่อกัน จึงมีความยั่งยืน”

นิทรรศการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ หอประวัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ม.อ.