ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เผยว่า ป๋าเปรม ท่านเป็นคนที่ไม่ถือตัว ช่วงที่ผมมารับตำแหน่งผอ.วิทยาลัยประมงติณฯครั้งแรก มีโอกาสเข้าพบป๋าเปรม พร้อมรับประทานอาหารร่วมโต๊ะกับท่านและผู้หลักผู้ใหญ่ของจังหวัดอีกหลายท่าน ท่านได้ถามสารทุกข์สุกดิบด้วยความเมตตา

ป๋าเปรม ท่านจะมาเยี่ยมวิทยาลัยประมงติณฯปีละ 2 ครั้ง และทุกครั้งท่านจะสั่งผมเสมอว่า ให้ดูแลและสั่งสอนลูกศิษย์ที่จบออกไปเป็นคนดี มีประโยชน์ต่อสังคม ขณะเดียวกันท่านจะเน้นให้วิทยาลัยประมงติณฯ จะต้องเป็นสถาบันที่สามารถเป็นที่เพึ่งด้านวิชาการ และข้อมูลในการพัฒนาให้กับชาวประมงทั้งประเทศ

“ผมมีความประทับใจอยู่หลายครั้ง ท่านเป็นคนอารมณ์ดี มีอยู่ครั้งหนึ่งท่านถามผมว่า ครูอาชีพแต่งต่างกับอาชีพครูอย่างไร และท่านก็อธิบายให้ฟังว่า อยากจะให้คณะครูและอาจารย์วิทยาลัยประมงติณฯทุกคนเป็นครูอาชีพคือ ต้องไปดูแลทุกข์สุขของนักเรียนตลอดเวลา ผมจึงนำเรื่องนี้มาเล่าให้อาจารย์ ในวิทยาลัยได้ปฎิบัติตาม”

ดร.เสริมศักดิ์ กล่าวด้วยว่า การถึงแก่กรรมของป๋าเปรม นับเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของประเทศไทย ตลอดชีวิตที่ผ่านมา ท่านได้ทำคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติอย่างยาวนานเป็นแบบอย่างในการทำความดีและเสียสละเพื่อประเทศชาติ ดังคำกล่าวของท่านที่เราทุกคนต้องนำมาเป็นข้อปฎิบัติและเตือนใจอยู่เสมอนั่นคือ “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน”


“ผมในนามของผู้บริหาร สมาคมศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ต่างมีความอาลัยยิ่งต่อการสูญเสียของบุคคลสำคัญ และจะให้สัญญาว่า คณะผู้บริหารอาจารย์ ศิษย์เก่าและนักศึกษา วิทยาลัยประมงฯทุกคน จะมุ่งมั่นตั้งใจทำความดี โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติ
บ้านเมืองเป็นสำคัญ”