สงขลา – นายอำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นำประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการพังทลายของดิน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

เมื่อวานนี้ (3 มิถุนายน 2562) ที่วัดดอนเค็ด ตำบลสนามไชย อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสทิงพระ นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ร่วมปลูกต้นไม้และหญ้าแฝก เพื่อป้องกันการพังทลายของดิน บริเวณรอบแอ่งน้ำภายในวัดดอนเค็ด ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 41 พรรษา วันที่ 3 มิถุนายน 2562

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทาน โครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้ พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อให้เกิดความรักความผูกพันของสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และประชาชน