“ป๋าในความทรงจำ”

3 ครูอาชีพ

วันหนึ่งกระทรวงศึกษาธิการจัดงานที่เมืองทองธานี งานอะไรจำไม่ได้ เพราะหลายสิบปีมาแล้ว แต่เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู มีนิทรรศการ มีการเเสดง เสนอผลงานการจัดการเรียนการสอน และนวัตกรรมทางการศึกษา มีการประชุมวิชาการเกี่ยวกับครู งานจัดยิ่งใหญ่มากและได้กราบเรียนเชิญป๋าซึ่งพ้นจากตำเเหน่งนายกรัฐมนตรีมานานเเล้วไปเปิดหรือร่วมงาน


ป๋าได้ไปชมงานหรือไม่จำไม่ได้เเล้ว หรือได้แต่ฝากคำขวัญไปให้ก็ไม่แน่ใจ แต่ป๋าได้พูดถึงเรื่องของครูไว้อย่างน่าประทับใจ และได้มีการนำเอาคำพูดนี้ไปจัดแสดงเป็นนิทรรศการบนบอร์ดขนาดใหญ่ เผยแพร่ในงาน จากนั้นก็มีการนำไปเผยแพร่หลายๆครั้งด้วยกัน จำได้ว่าท่านเคยเขียนเป็นลายมือให้กับครูที่รร. เดิมของท่านคือรร. มหาวชิราวุธ สงขลา หรืออาจจะมีที่อื่นด้วย
ความรวมๆ โดยสรุปคือ ครูมี 2 ประเภท คือ”ครูอาชีพ “ คือครูที่เป็นครูที่แท้จริง มุ่งมั่นสั่งสอนเพื่อความเจริญก้าวหน้าของศิษย์ด้วยความห่วงใย กับ “อาชีพครู “ คือแค่มีอาชีพเป็นครู สอนเพื่อรับเงินเดือนเป็นอาชีพเลี้ยงตัวเอง


ป๋าคงพูดถึงอาชีพอื่นไว้บ้างเหมือนกัน แต่ผมไม่มีโอกาสได้รู้ ได้รับฟัง เฉพาะเรื่องครูที่ได้ยินมาก็นำมาเล่าเพื่อเตือนใจครูและให้ครูได้ภาคภูมิใจในหน้าที่ของเรา
💕ดร. กมล รอดคล้าย