เมื่อช่วงเย็นของวันที่27พฤษภาคม 2562 ที่บริเวณหน้าพิพิธภัณฑ์พธำมะรงค์ ถนนจะนะ อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งเป็นบ้านเกิดของพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ รัฐบุรุษ และประธานองค์มนตรี นายวีรนันทร์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและประชาชนร่วมกันประกอบกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกถึงพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้วางพวงมาลัยหน้ารูปพล.อ.เปรม พร้อมกับกล่าวประวัติและสดุดีพล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ที่ได้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศและจังหวัดสงขลา