ชาวบ้านใน ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา ร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานวิถีชีวิตพื้นบ้านชนบทแบบดั้งเดิมและวิถีชีวิตของชาวนาไทย จัดงานวันกินลูกคลัก ย้อนยุคชาวนาไทย โดยนำเอาใบบัวที่เก็บมาจากท้องไร่ปลายนา มาใช้ใส่ข้าวใส่แกง แทนจานข้าวหรือกล่องโฟม ที่นิยมใช้ใส่อาหารในปัจจุบัน

ชาวบ้านใน ต.บ้านขาว อ.ระโนด จ.สงขลา ร่วมกันอนุรักษ์สืบสานวิถีชีวิตพื้นบ้านชนบทแบบดั้งเดิม ภายในงาน “วันกินลูกคลัก” (ลูกปลาในท้องนา) ย้อนยุคชาวนาไทย คืนชีวิตสู่ธรรมชาติ เพื่อเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณลานหน้าโรงเรียนบ้านหัวป่า หมู่ 1 ต.บ้านขาว อ.ระโนด หลังจากที่ชาวบ้านช่วยกันปล่อยปลาตะเพียนลงสู่ทะเลสาบสงขลาแล้ว ก็ถึงเวลาจะต้องกินข้าวกันแล้ว  เพื่อสื่อให้เห็นถึงวิถีชาวชนบทพื้นบ้าน นั่นคือการใช้ใบบัวแทนภาชนะใส่อาหารรับประทาน โดยนำใบบัวขนาดใหญ่จำนวนมากที่เก็บมาจากท้องไร่ปลายนา มาให้บริการแขกที่มาร่วมงานเพื่อนำไปใส่ข้าว ใส่แกง แทนจานข้าว หรือกล่องโฟมที่นิยมใช้ใส่อาหารในปัจจุบันส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม

ว่าที่ ร้อยตรี ไกรธนู แกล้วทนงค์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขตพื้นที่ อ.ระโนด ประธานจัดงาน กล่าวว่า สำหรับการจัดงานกิจกรรมในครั้งนี้ได้นำใบบัวมาแทนจานหรือภาชนะนั้น สมัยก่อนวิถีชีวิตของคนชนบทโดยเฉพาะชาวนาจะนิยมนำใบบัวมาใช้ห่อข้าวปลาอาหาร เพื่อเป็นเสบียงในระหว่างออกไปทำไร่ทำนา แต่ปัจจุบันการใช้ใบบัวมาห่ออาหารแทบจะไม่มีให้เห็นอีกแล้ว 

 

เนื่องจากส่วนใหญ่นิยมนำกล่องพลาสติก หรือ กล่องโฟมมาใช้ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม จึงต้องการย้อนอดีตให้เห็นถึงรากเหง้าของความเป็นชาวนาไทยโดยนำใบบัวมาแทนจานข้าว เพราะมีความสะอาดและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง สะดวกและประหยัดไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในงานประเพณีใหญ่ๆ หากใช้จานก็ต้องใช้คนล้างจำนวนมาก หรือถ้าใช้พลาสติกก็จะกลายเป็นเศษขยะทำลายสิ่งแวดล้อม ส่วนใบบัวใช้แล้วทิ้งและย่อยสลายไปเองตามธรรมชาติ.