ดร. วิสุทธิ์ บิลลาเตะ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสำนักจุฬาราชมนตรี ประจำภาคใต้ ในฐานะ “อีม่ามนักพัฒนา” กล่าวถึง พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษว่า  “โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้”เป็นโครงการที่ดีมาก ซึ่งป๋าเปรม ถือเป็นตัวจักรสำคัญที่สุด ที่ทำให้เด็กในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ จังหวัดยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ได้มีโอกาสเรียนรู้ เปิดหู เปิดตา รวมถึงได้สัมผัสพื้นที่ข้างนอก และได้เรียนรู้วัฒนธรรมของพี่น้องในต่างภูมิภาคมากขึ้น

 

“เด็กสานใจไทย สู่ใจใต้ แทนที่เขาจะรู้จักแค่ตัวเอง  แต่โครงการนี้ทำให้เด็กเยาวชนโอกาสได้รู้จักวัฒนธรรมของพี่น้องในต่างภูมิภาคมากขึ้น”

 

ดร. วิสุทธิ์ กล่าวต่อว่า การมีโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ ได้แสดงให้เห็นว่า “ป๋าเปรม” ท่านมีความสัมพันธ์ และมีความผูกผันมากพอสมควรกับพี่น้องไทยมุสลิม จึงทำให้ “โครงการสานใจไทย สู่ใจไทย” กลาย เป็นโครงการที่มีความโดดเด่นมากที่สุด ที่ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ ได้ทำให้พี่น้องไทยมุสลิมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานกว่า 14 ปี ภายใต้โครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้”

 

“สานใจไทย สู่ใจใต้” เป็นโครงการที่มีความโดดเด่นที่สุด ที่ป๋าเปรมทำให้กับพี่น้องมุสลิม”