นางโชติแสง กาญจนโฆษิต อดีตครูโรงเรียนธิดานุเคราะห์ พร้อมด้วยเด็กหญิงณิชวดี กาญจนโฆสิต หรือ “น้องผักหวาน” เจ้าของคอลัมน์ “ เรื่องของเด็กผู้ใหญ่ในอนาคต” หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ร่วมให้เทคนิคการแรงบันดาลใจในการอ่านและการเขียน กิจกรรมส่งเสริมการอ่านเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เมื่อ 10 พ.ย.ที่ผ่านมา

น้องผักหวาน กล่าวว่า จากการได้รับรางวัลที่ผ่านมา อาทิ นักเรียนพระราชทาน ปีการศึกษา 2559, การสอบแข่งขันทางวิชาการ, เยาวชนคนดีศรีนครหาดใหญ่ และอีกหลาย ๆ รางวัล

ปัจจัยสำคัญ คิดว่าการตั้งใจเรียนในห้องเรียน อ่านเนื้อหาก่อนเรียน ฟังคุณครูสอนอย่างตั้งใจ หากมีเนื้อหาส่วนไหนที่ไม่มีในหนังสือก็จดบันทึก นอกจากนี้ใช้วินัยบริหารจัดการตัวเอง จัดตารางเวลาการอ่านหนังสือแบ่งสัดส่วนวิชาหลักเท่า ๆ กัน

โดยยึดหลักหัวใจนักปราชญ์ “สุ จิ ปุ ลิ” สุ คือ การฟัง, จิ คือ การคิด, ปุ คือ การถาม และ ลิ คือ การเขียน นำมาใช้ในการเรียนหนังสือ โดยการตั้งใจฟังครูสอน ถ้าไม่เข้าใจก็ถาม สุดท้ายสรุปเนื้อหาด้วยการเขียน “สุ จิ ปุ ลิ ฟัง คิด ถาม เขียน”

นางโชติแสง แม่น้องผักหวาน กล่าวเสริมว่า ตอนเด็กแม่ปลูกฝังให้น้องอ่านหนังสือ เริ่มฝึกให้อ่านหนังสือนิทานสำหรับเด็กตั้งแต่ 2-3 ขวบ หลังจากนั้น 4 ขวบ อ่านหนังสือการ์ตูน และพัฒนาเป็นวรรณกรรมเยาวชน

“เด็กนักเรียนต้องมีเวทีแลกเปลี่ยนเรื่องต่าง ๆ น้องผักหวานโชคดีที่หนังสือพิมพ์โฟกัสให้โอกาสเป็นนักเขียนคอลัมนิสต์ เขียนสิ่งรอบตัว ประสบการณ์ท่องเที่ยว และเขียนบทความในสื่อต่างๆ ทั้งภาษาไทย และอังกฤษ ทำให้ฝึกทักษะในการเขียน ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์” นางโชติแสง กล่าว

ติดตามอ่านเพิ่มที่ หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส ฉบับที่ 1065