มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร Dual Degree เรียนที่ไทย 3 ปี + อังกฤษ 1 ปี เพิ่มโอกาสนักศึกษาในภาคใต้!

22 พฤษภาคม 2562 ที่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตร Dual Degree หรือ 3+1 program ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ กับ Middlesex University ประเทศอังกฤษ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และ Ms. Karen Wong, Director of South East Asia, Head of Recruitment and Marketing, Middlesex University ให้เกียรติเข้าร่วมลงนามในครั้งนี้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เปิดเผยว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นหลักสูตรที่สร้างบัณฑิตที่จะมีทั้งความรอบรู้ในศาสตร์ ด้านการจัดการธุรกิจที่มีความเป็นนานาชาติ ความสามารถทางภาษา และเครือข่ายเพื่อน อาจารย์ ผู้สอนที่มีความหลากหลายทั้งเชื้อชาติ วัฒนธรรม องค์ประกอบเหล่านี้ย่อมสร้างโอกาสที่ดีใน การทํางานในอนาคตและการเป็นพลเมืองของโลกในศตวรรษที่ 21 และการเรียนด้วยระยะเวลา เพียง 4 ปีแต่ได้รับปริญญาสองใบ เป็นสิ่งที่มีความคุ้มค่ามาก

วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน รู้สึกเป็นเกียรติมากที่ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก Middlesex University ซึ่่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร 

ดร.พัชรี เชบ-บึนเนอร์ คณบดีวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน เปิดเผยว่า นักศึกษาที่เรียนในหลักสูตรนี้เมื่อสำเร็จจะได้รับปริญญา 2 ใบ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นการเรียนสาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (International Business Management-IBM) ซึ่งเป็นหลักสูตรนานาชาติภายใต้วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน ม.หาดใหญ่ 3 ปี และเรียนปีสุดท้ายที่ Middlesex University ตั้งอยู่ที่ London ประเทศอังกฤษ เป็นเวลา 1 ปี จะได้รับ 2 ปริญญา คือ Bachelor of Business Administration (BBA) จากม.หาดใหญ่และ Bachelor of Arts (BA) จาก Middlesex University

“เมื่อนักศึกษาเรียนจบหลักสูตรนี้ไป สิ่งสำคัญคือการเพิ่มคุณค่าให้กับบัณฑิต เพิ่มคอนเนกชั่น เค้าสามารถทำงานที่ไหนก็ได้บนโลก”

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ยังมีความร่วมมือจากนานาชาติที่เข้าร่วม MOU อาทิ University of Northampton ประเทศอังกฤษในหลักสูตรหลักสูตร Dual Programs สองปริญญารูปแบบ 3+1 เช่นกัน และ SolBridge International School of Business, WooSong University ประเทศเกาหลีใต้รูปแบบ Exchange Student ระยะเวลา 1 ภาคการศึกษา ซึ่งนักศึกษาสามารถ สมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี วิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้ตั้งแต่ บัดนี้เป็นต้นไปหรือติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 074-200-300