ประชาสัมพันธ์งานอบรมฟรี โดยสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ETDA Thailand ร่วมกับคณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ ชวนคนสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงที่ต้องการอัปยอดขาย-เพิ่มรายได้ ด้วยการขายของออนไลน์ มาอบรมฟรี!!!!

ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562 ตั้งแต่ 8.30-15.30 น. ที่ห้อง FMS 6303 อาคารวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อการจัดการคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ▫️ รับเพียง 100 คนเท่านั้น ลงทะเบียนด่วนที่ https://www.zipeventapp.com/e/etdasouth