อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” นำประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อความเป็นระเบียบและสวยงาม

เมื่อวานนี้ (23 พ.ค. 62) บริเวณหมู่ที่ 6 ตำบลป่าชิง อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา นายสุรินทร์ สุริยะวงศ์ นายอำเภอจะนะได้มอบหมายให้นางฐิติมา สัตถาพร ปลัดอำเภอประจำตำบลป่าชิง เป็นประธานในกิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าชิง ร้อย.ฉก.ตชด. 434 รพ.สต.ป่าชิง อสม.ตำบลป่าชิง บัณฑิตอาสาฯตำบลป่าชิงและประชาชนจิตอาสาร่วมพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่โดยรอบ ตัดหญ้าสองข้างทาง ตัดแต่งกิ่งไม้ เก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย สนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวที่มีพระราชประสงค์ให้บ้านเมืองสะอาดเรียบร้อยสวยงาม นำไปสู่สังคมที่น่าอยู่ และส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้น

สำหรับโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ ได้ถือกำเนิดขึ้นตามแนวพระราโชบาย เป็นเครื่องมือทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยราชการในพระองค์ หน่วยราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีส่วนร่วมทำงานแก้ไขปัญหาขั้นพื้นฐานของชาติ ให้คนในชาติในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืน สนองพระราชปณิธานที่ว่า “รักษา สืบสาน ต่อยอด สร้างสุข ปวงประชา”

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด /ข่าว
23 พ.ค. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา