PFP สนับสนุนอินทผาลัมและผลิตภัณฑ์ช่วงเดือนรอมฎอน

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารทะเลแปรรูป ภายใต้แบรนด์  PFP โดย คุณไพโรจน์  กาวชู รองผู้จัดการทั่วไป เข้าเยี่ยมพร้อมมอบ อินทผาลัม  และผลิตภัณฑ์พีเอฟพี  ให้กับ ท่าน อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี  และ ท่านศักดิ์กรียา บิลแสละ ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดสงขลาในโอกาสสนับสนุนการละศีลอดตลอดเดือนรอมฎอน  เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562ณ มัสยิดกลาง อำเภอเมืองหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา