คณะทำงานภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม พร้อมนักวิชาการจาก มทร.ศรีวิชัย มอ.หาดใหญ่ มรภ.สงขลา เข้าพบ มร.หม่า เฟิ่งชุน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน เทียบเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติที่จะมีขึ้นในวันที่ 6-8 ตุลาคม ศกนี้  

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะทำงานจากภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม นำโดย นายรังษี รัตนปราการ นายกภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม อาจารย์สืบสกุล ศรีสุข ผู้อำนวยการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม และคณะนักวิชาการจาก 3 มหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา ได้แก่ อาจารย์ ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชมงคลศรีวิชัย ผศ.ศรุตม์ เพชรสกุลวงศ์ คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คือ อาจารย์ ดร.ภวิกา บุณยพิพัฒน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร อาจารย์สุดารัตน์ วงศ์กระจ่าง และ อาจารย์วสิน ทับวงษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมด้วย นางสาวชัญญาณัท ทองคณารักษ์ หัวหน้าฝ่ายวางผังพัฒนาเมือง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายชนินทร์ สาครินทร์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เข้าพบ มร.หม่า เฟิ่งชุน กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดสงขลา ซึ่งดูแลกิจการต่างๆ ของจีนในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ณ สถานกงสุลใหญ่ สาธารณรัฐประชาชนจีน

การเข้าพบในครั้งนี้ เพื่อแนะนำตัวและต้อนรับท่านกงสุล ซึ่งเพิ่งเดินทางมารับตำแหน่งกงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ จังหวัดสงขลา รวมถึงเรียนเชิญท่านกงสุลร่วมการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ International Symposium on ASEAN PORT TOWNS and Maritime Trade Routes Histories , Settlements and Muti-cultural Beliefs ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และเมืองเก่าสงขลา ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ซึ่งท่านกงสุลแสดงความยินดีในโครงการความร่วมมือภาควิชาการระดับมหาวิทยาลัยในจังหวัดสงขลา นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในประเทศเพื่อนบ้านร่วมประชาคมอาเซียน พร้อมทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีนถึง 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยชิงหวา มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง และ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว กับภาคประชาสังคม ที่จะเกิดขึ้นในเตือนตุลาคม ศกนี้