แม่ทัพภาคที่ 4 ให้ข้อคิด เครือข่ายวิทยุเครื่องแดง “นั่งติดที่ เป็นเวลา ตามองถนน” เน้นย้ำ เตรียมความพร้อมทั้งระบบ รับมือได้ทุกเหตุการณ์

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เวลา 16.00 น. พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่พบปะสมาชิกโครงการเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนวิทยุเครื่องแดง ศูนย์มณโฑ และวิทยุเครื่องแดงเพื่อความมั่นคง ณ สโมสรค่ายเสนาณรงค์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อพูดคุยแนวทางการทำงาน เพิ่มประสิทธิภาพกงในการปฏิบัติภารกิจของเครือข่าย โดยมีสมาชิกเครือข่ายวิทยุเครื่องแดงให้การต้อนรับ ก่อนแจกบัตรประจำตัวให้กับหัวหน้าโซน เพื่อนำไปมอบให้กับลูกข่ายต่อไป

เครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนวิทยุเครื่องแดง ศูนย์วิทยุมณโฑ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2551 ตลอดการดำเนินงานที่ผ่านมา ได้มีการคัดเลือกจิตอาสา เพื่อรายงานเหตุการณ์ สถานการณ์ และผ่านการอบรมเข้ามาเป็นสมาชิก ดำเนินการเฝ้าระวังพื้นที่รายงานเหตุการณ์มายังศูนย์มณโฑ ซึ่งมีที่ตั้ง ณ สถานีสารวัตรทหารมณฑลทหารบกที่ 42 โดยมีเจ้าหน้าที่รับรายงานเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง แบ่งเขตความรับผิดชอบออกเป็น 12 โซน แบ่งความรับผิดชอบให้หน่วยทหารในค่ายเสนาณรงค์ จัดเจ้าหน้าที่ควบคุมประจำโซน เพื่อกำกับดูแลให้เป็นไปตามแนวคิดและนโยบาย ในการป้องกันและเฝ้าระวังเหตุ ได้อย่างถูกต้องรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ปัจจุบันมีสมาชิกเครือข่ายเฝ้าระวังภาคประชาชนวิทยุเครื่องแดง ศูนย์วิทยุมณโฑ จำนวน 840 เครื่อง และยังคงมีประชาชนแสดงความต้องการเป็นจิตอาสาวิทยุเครื่องแดงอีกจำนวนมาก

พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ เปิดเผยว่า เหตุการณ์รุนแรงมีการปรับรูปแบบวิธีการอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้น เราต้องตื่นตัวและปรับวิธีการให้ทันต่อทุกสถานการณ์ด้วย หัวหน้าโซนต้องกำกับดูแลระบบการทำงานสอดส่องดูแลเหตุน่าสงสัย เข้าควบคุมพื้นที่อย่างจริงจัง ทั้งนี้เพื่อทำลายความพยายามในการก่อเหตุของผู้ก่อความไม่สงบที่อาจจะสร้างผลกระทบต่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชน

“เราต้องช่วยกันเฝ้าระวังพื้นที่ ทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อสร้างความอบอุ่นปลอดภัยอย่างต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญสามารถตรวจสอบสิ่งผิดปกติและรายงานเหตุการณ์ได้อย่างทั่วถึง ทันเวลา ถือเป็นการสร้างความร่วมมือสร้างความรัก ความสามัคคีให้เกิดขึ้นในท้องที่ ตามนโยบายการสร้างความมั่นคงและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนโดยไม่หวังผลตอบแทนให้เห็นผลเป็นรูปธรรม และมีความยั่งยืนอย่างแท้จริง”

ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ๔ ส่วนหน้า