หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียวกับประเพณีโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ สรงน้ำเจ้าแม่อยู่หัว พระพุทธรูปเก่าแก่ คู่บ้านคู่เมืองของวัดท่าคุระ  ม. 7 ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศเดินทางมาร่วมงานบุญประเพณีจำนวนมาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ที่วัดท่าคุระ ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา นายสมหมาย  ขวัญทองยิ้ม รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีสมโภชสรงน้ำเจ้าแม่อยู่หัว พร้อมคณะกรรมการการจัดงานประเพณีพิธีสมโภชสรงน้ำเจ้าแม่อยู่หัววัดท่าคุระ ประจำปี 2562 และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมในพิธีอย่างเนืองแน่น

นายขนบ แท่นประมูล นายกอบต.คลองรี เปิดเผยว่า พิธีสรงน้ำเจ้าแม่อยู่หัว เป็นพิธีที่ชาวบ้านปฎิบัติสืบต่อกันมาเป็นเวลาหลายร้อยปี ซึ่งตนเองเกิดมาก็ได้เห็นพิธีดังกล่าวแล้ว โดยพิธีถูกจัดขึ้นในวันพุธแรกของข้างแรมเดือน 6 ของทุกปี  ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นวันที่เจ้าแม่อยู่หัวที่ประดิษฐานอยู่ที่วัดท่าคุระ ต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา จะถูกอัญเชิญออกจากผอบมาประดิษฐานที่มณฑป เพื่อให้ประชาชนและชาวพุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันสรงน้ำ และแก้บนด้วยการรำโนรา ด้วยความเลื่อมใสในความศักดิ์สิทธิ์ โดยส่วนใหญ่จะมาบนบานศานกล่าว ให้สำเร็จในหน้าที่การงาน ธุรกิจตลอดจน สอบเข้ารับราชการได้ เป็นต้น

นายขนบ ยังกล่าวอีกว่า  สำหรับเจ้าแม่อยู่หัว เป็นพระพุทธรูปทองคำ ปางสมาธิ ขนาดหน้าตักกว้าง 2 เซนติเมตร สูงประมาณ 2.5 เซนติเมตร สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยกรุงสุโขทัยตอนปลายหรืออยุธยาตอนต้น ประมาณ พ.ศ.1900 ชาวบ้านท่าคุระ และตำบลใกล้เคียงเชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองแถบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และทุกปีพุทธศาสนิกชนจากทั่วทุกสารทิศจะเดินทางมาร่วมสรงน้ำสักการะบูชาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนลูกหลานที่อยู่ในถิ่นฐานและที่ไปทำงานต่างถิ่นฐานจะเดินทางกลับมาบ้านปีละ 1 ครั้ง เพื่อร่วมพิธีสรงน้ำเจ้าแม่อยู่หัวและสืบทอดประเพณีที่เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วันตายายย่าน โดยมีกิจกรรมมีการแก้บนรำมโนราห์ตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาเป็นเวลาช้านานสู่ลูกหลานอันเป็นเอกลักษณ์สำคัญแห่งเดียวในภาคใต้ที่วัดท่าคุระ อ.สทิงพระ จ.สงขลา

“พิธีสมโภชและสรงน้ำเจ้าแม่อยู่หัวจัดขึ้น 2 วัน จะเริ่มในตอนบ่ายของวันพุทธ ที่ 22 พฤษภาคม  ไปตลอดทั้งวัน และในวันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤษภาคม จะมีการทำพิธีแก้บนที่ได้มีการบนบานศาลกล่าวไว้เมื่อประสบความสำเร็จตามความมุ่งหวังก็จะกลับมาแก้บนเช่น บวชพระ บวชชี บวชชีพราหมณ์ การรำมโนราห์ถวาย การรำทรงเครื่อง การออกรำหน้าพราน ด้วยความศรัทธาที่ชาวบ้านมีต่อเจ้าแม่อยู่หัว ซึ่งถือเป็นอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ดีงาม เป็นสิริมงคลแห่งชีวิตและแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที เป็นศูนย์รวมจิตใจ สร้างความรัก ความสามัคคี สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและครอบครัวที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีที่ดีงามนี้ให้คงอยู่สืบไป” นายกขนบ กล่าว