สงขลา | คณะมโนราห์ 800 ชีวิต ร่วมแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย

 

คณะมโนราห์ 800 ชีวิต ร่วมแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยคณะมโนราห์ 800 ชีวิต ร่วมแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่บริเวณลานหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นำโดยผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลาและนักแสดงมโนราห์ในพื้นที่ 16 อำเภอจังหวัดสงขลา ตั้งแต่รุ่นเยาว์ชนจนถึงระดับศิลปินแห่งชาติร่วมแสดง โดยการแสดงมโนราห์ทางคณะมโนราห์ต่างตั้งใจฝึกฝนเพื่อให้การแสดงสมพระเกียรติที่สุดท่ามกลางประชาชนที่เฝ้าชมนับหมื่นคนผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา กล่าวว่า วันนี้มโนราห์กว่า 800 ชีวิตมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมถวายความจงรักภักดีโดยการแสดงมโนราห์เพื่อสมโภชในงานพระบรมราชาภิเษก และนับว่าเป็นเรื่องค่อนข้างยากที่จะรวมมโนราห์ตั้งแต่อายุ 5ขวบจนถึงอายุ 30 ปี มาร่วมแสดงกันอย่างพร้อมเพรียง ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจของคณะมโนราห์ในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปินโนราในภาคใต้ที่มีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่พระองค์ทรงมีความเมตตากรุณาและทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูและช่วยเหลือศิลปะการแสดงมโนราห์ เพราะฉะนั้นครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจที่ได้แสดงตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและได้แสดงมโนราห์ถวายด้วยความจงรักภักดีและจะขอสืบสานการรำมโนราห์ให้คงอยู่ในภาคใต้สืบไปด้านเด็กชายบวรวิช แขกไทย อายุ 5 ขวบ จากโรงเรียนวัดม่วงค่อม จังหวัดสงขลา กล่าวด้วยความรู้สึกตื้นตันใจว่ามีความสุขที่ได้มารำมโนราห์ในวันนี้ ซึ่งมีความชื่นชอบการแสดงมโนราห์และได้ฝึกซ้อมมาตั้งแต่อายุ 3 ขวบ โดยมีพี่สาวเป็นต้นแบบและจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนในการซ้อมรำมโนราห์เป็นประจำทุกวันศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าวประชา-วิทยา-อรรถวุฒิ/ภาพ22 พ.ค. 62สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

โพสต์โดย สนง ประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา กรมประชาสัมพันธ์ เมื่อ วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2019

คณะมโนราห์ 800 ชีวิต ร่วมแสดงมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ที่บริเวณลานหน้าสนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นำโดยผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลาและนักแสดงมโนราห์ในพื้นที่ 16 อำเภอจังหวัดสงขลา ตั้งแต่รุ่นเยาว์ชนจนถึงระดับศิลปินแห่งชาติร่วมแสดง โดยการแสดงมโนราห์ทางคณะมโนราห์ต่างตั้งใจฝึกฝนเพื่อให้การแสดงสมพระเกียรติที่สุดท่ามกลางประชาชนที่เฝ้าชมนับหมื่นคน

 

ผศ.ธรรมนิตย์ นิคมรัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปะการแสดงคณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณสงขลา กล่าวว่า วันนี้มโนราห์กว่า 800 ชีวิตมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมถวายความจงรักภักดีโดยการแสดงมโนราห์เพื่อสมโภชในงานพระบรมราชาภิเษก และนับว่าเป็นเรื่องค่อนข้างยากที่จะรวมมโนราห์ตั้งแต่อายุ 5ขวบจนถึงอายุ 30 ปี มาร่วมแสดงกันอย่างพร้อมเพรียง ถือเป็นความร่วมมือร่วมใจของคณะมโนราห์ในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปินโนราในภาคใต้ที่มีความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ที่พระองค์ทรงมีความเมตตากรุณาและทรงอนุรักษ์ฟื้นฟูและช่วยเหลือศิลปะการแสดงมโนราห์ เพราะฉะนั้นครั้งนี้เป็นความภาคภูมิใจที่ได้แสดงตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านและได้แสดงมโนราห์ถวายด้วยความจงรักภักดีและจะขอสืบสานการรำมโนราห์ให้คงอยู่ในภาคใต้สืบไป

 

ด้านเด็กชายบวรวิช แขกไทย อายุ 5 ขวบ จากโรงเรียนวัดม่วงค่อม จังหวัดสงขลา กล่าวด้วยความรู้สึกตื้นตันใจว่ามีความสุขที่ได้มารำมโนราห์ในวันนี้ ซึ่งมีความชื่นชอบการแสดงมโนราห์และได้ฝึกซ้อมมาตั้งแต่อายุ 3 ขวบ โดยมีพี่สาวเป็นต้นแบบและจะใช้เวลาหลังเลิกเรียนในการซ้อมรำมโนราห์เป็นประจำทุกวัน

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว
ประชา-วิทยา-อรรถวุฒิ/ภาพ
22 พ.ค. 62
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา