สงขลา – “กั้ง ชลดา” เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีจังหวัดสงขลา เผยการ Balance ชีวิตที่พอดี เต็มที่ทั้งการทำงาน หน้าที่แม่ และเข้าวัด

“กั้ง” นางสาวชลดา ฤกษ์จันทร์ เลขาธิการสมาพันธ์เอสเอ็มอีจังหวัดสงขลา เผยบทบาทเลขาธิการสมาพันธ์ฯ ทำหน้าที่กำกับดูแลงานของสมาพันธ์ในภาพรวม อำนวยความสะดวกความคืบหน้าในการดำเนินงานของสมาพันธ์ฯ และกิจกรรมที่ดำเนินการร่วมกับผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิก


ตลอดจนการเข้าร่วมประชุมร่วมกับสมาพันธ์ส่วนกลางและภูมิภาค ประชุมร่วมกับสมาชิกตามความเหมาะสมของโครงการ หรือกิจกรรมที่จัดขณะนั้น ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี และให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ และการจัดทำรายงานข้อเสนอเกี่ยวกับการดำเนินงาน และข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน หรือโครงการทั้งหมดที่ดำเนินการ นำเสนอในที่ประชุม เพื่อปรับปรุงแก้ไขโครงการ หรือพัฒนาต่อยอดต่อไป


การอาสาเข้ามาทำงานในสมาพันธ์ฯ ได้เห็นธุรกิจที่หลากหลายขึ้น ได้รับฟังมุมมองวิสัยทัศน์ธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ รวมถึงได้เห็นปัญหาผู้ประกอบการตัวเล็ก หรือ SMEs เพื่อนำมาปรับใช้ในธุรกิจของตัวเอง

“ส่วนตัวพี่ทำธุรกิจข้าวกล้องสังข์หยดอินทรีย์ ข้าวพื้นถิ่นของพัทลุง จำหน่ายผ่านร้านค้าสุขภาพ ภายใต้แบรนด์ Smile Rice การได้พบปะพูดคุยผู้ประกอบการ SMEs และเข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน เกิด Connection ที่ดี และยังได้องค์ความรู้ที่หลากหลาย”

งานอดิเรกของตนคือ การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีชุดขาวนักปฏิบัติธรรม เกิดไอเดียจากตนเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึ่งชอบเข้าวัด แต่หลายคนมองว่าชุดเข้าวัดไม่ทันสมัย จึงเกิดแนวคิดชุดขาวที่เรียบร้อย สวมใส่ง่าย แต่ไม่ยึดติดกับผ้าหรือชุดเดิม ๆ โดยเริ่มจากการศึกษาผ้า ทดลองออกแบบชุด จากนั้นเรียนการสร้างแพทเทิร์นผ้าอย่างจริงจัง ตัดเย็บด้วยตัวเอง โดยจำหน่ายให้กับกลุ่มญาติธรรมและคนใกล้ตัว โดยทำควบคู่กับงานประจำ

“งานหลักของพี่คือ หน้าที่แม่ หลังจากนั้นเป็นเวลางานสมาพันธ์ฯ งานส่วนตัว ตัดเย็บเสื้อผ้า และพาลูกเข้าวัด Balance ชีวิตให้พอดี สร้างสรรค์สิ่งที่ดี ๆ ของประเทศ ในฐานะประชาชนคนหนึ่ง ไม่เบียดเบียนผู้อื่น เช่นเดียวกับการเป็นเลขาธิการสมาพันธ์ฯ ที่ทุ่มเททำงาน ช่วยกันขับเคลื่อนให้เต็มที่ให้เป็นรูปธรรมมากที่สุด ในฐานะแม่ก็แบ่งเวลาให้กับลูก อบรมเอาใจใส่ลูก”เลขากั้ง กล่าว