ทำไม!! คนรุ่นใหม่ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงสังคม และ ทำไม!! สังคมต้องมีพลเมือง..เพิ่มมากขึ้น แล้ว “สื่อ” ในปัจจุบันเกี่ยวข้องอย่างไร?? ค้นหา.. คำตอบได้ที่ เวทีเสวนาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจ เรื่อง..นักสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อสร้างพลเมืองในยุคดิจิทัล ด้วยพลังคนรุ่นใหม่

โดยมีผู้ร่วมเสวนา
1. คุณติชิลา พุทธสาระพันธ์ หัวหน้าศูนย์ข่าวภูมิภาคไทยพีบีเอส ภาคใต้
2. คุณภูวสิษฏ์ สุขใส บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคใต้ โฟกัส
3. คุณณขจร จันทวงศ์ แอดมินเพจสื่อเถื่อน
4. คุณพงษ์พัฒน์ ด่านอุดม รุ่นพี่คิดดีไอดอล/นักข่าวพลเมือง ดำเนินรายการโดย คุณฐิติชญาน์ บุญโสม นักวิชาการอิสระด้านสื่อสารมวลชน

นักสื่อสารสร้างสรรค์เพื่อสร้างพลเมืองในยุคดิจิทัล จัดขึ้นในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมญันนะตีย์ ถนนนิพัทธ์อุทิศ 3 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา