สงขลา | ประธานหอการค้าฯ ขานรับเปิด ‘ด่านสะเดา-บูกิต’ 24ชม. แก้ขนส่งแออัด เพิ่มโอกาสขนส่งสินค้า หวังนำร่องเปิดด่าน24ชม.เต็มรูปแบบ

นายกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล ประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา เปิดเผยถึงกรณีมติการเปิดด่าน 24 ชั่วโมง เฉพาะการขนส่งสินค้า ว่ามติดังกล่าวเป็นเพียงโครงการนำร่อง ซึ่งจะนำไปสู่การขยายผลต่อการเปิดด่าน 24 ชั่วโมง ซึ่งจะรวมถึงเปิดด่านให้คนเดินทางเข้าออกได้ ตรงนี้เป็นช่วงเวลาที่ทีมงานของด่านสะเดา ได้ทดลองทำงานจริง

“การขนส่งสินค้าที่ทำได้ตลอด 24 ชั่วโมง ช่วยลดความแออัดของจราจรหน้าด่าน ลดต้นทุนเวลา ซึ่งหมายรวมถึง ค่าน้ำมัน ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ”  

ที่ผ่านมาหอการค้าจังหวัดสงขลาเป็นผู้นำเสนอมติการเปิดด่านสะเดา 24 ชั่วโมง ให้แก่คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) เมื่อปี 2560 โดยหวังว่าอนาคตจะมีการเปิดด่าน 24ชั่วโมง ไม่เฉพาะแ่ค่ขนส่งสินค้า แต่รวมถึงประชาชนด้วย ตรงนี้ทำการไปมาหาสู่ระหว่างไทยกับมาเลเซีย สะดวกขัึ้น

“นี้เป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้นักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง กินอาหาร ในไทยสะดวกขึ้น”

ขอบคุณรูป : Suwit Kaewhorthong