เรือนจำกลางจังหวัดสงขลา ปล่อยตัวผู้ต้องขังราชทัณฑ์ จำนวน 243 คน ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ท่ามกลางความปลาบปลื้มยินดีแก่ญาติพี่น้องที่มารอรับ

วันนี้ (17 พ.ค. 62) ที่เรือนจำกลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562 เนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระสงฆ์การโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่มีความประพฤติดีและเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านั้นได้กลับตนเป็นพลเมืองดีอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติ โดยมีนางนิภา งามไตรไร ผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดสงขลา นายเผด็จ หริ่งรอด ผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา นางณิชกมล ไตรรัตนคุ้ม ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงสงขลา นายดำรงค์ บัวฤทธิ์ ผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ พ่อแม่และญาติพี่น้องผู้ต้องราชทัณฑ์เข้าร่วมในครั้งนี้

ในโอกาสนี้ เรือนจำและทัณฑสถานในเขตจังหวัดสงขลา จึงได้ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งมีผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวตาม มาตรา 1ครั้ง ที่ 1 ประกอบด้วย เรือนจำกลางสงขลา จำนวน 134 คน เรือนจำจังหวัดสงขลา จำนวน 61 คน ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา จำนวน 6 คนและทัณฑสถานหญิงสงขลา จำนวน 42 คน รวมทั้งสิ้น 243 คน โดยก่อนปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษได้มีการอบรมเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว ทั้งด้านการศึกษา การพัฒนาจิตใจการฝึกทักษะอาชีพ การแนะแนวแนวทางการประกอบอาชีพเพื่อให้ผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษได้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุขมีอาชีพสุจริตไม่เป็นภาระของสังคมและไม่กระทำผิดซ้ำอีก

นอกจากนี้ยังได้ปฏิญาณตนว่าจะจงรักภักดีต่อชาติ พระมหากษัตริย์ และจะเป็นคนดีของสังคม มีความซื่อสัตย์สุจริต จากนั้นได้ส่งตัวผู้ต้องขังที่ถูกปล่อยตัวส่งมอบให้กับญาติๆที่มารอรับบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางจังหวัดสงขลาและต่างซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ท่านได้พระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ ในโอกาสอันเป็นมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

 

ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด/ข่าว/ภาพ
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา
17 พ.ค. 62