เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์อาสาสมัครเพื่อสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ประสานงานนักศึกษาอาสาสมัคร ม.อ. จำนวน 24 คน พร้อมด้วยบุคลากรจิตอาสาจากโรงพยาบาล ม.อ. และส่วนอื่นๆ จำนวน 5 ท่าน พร้อมด้วยศิษย์เก่า เพื่อร่วมดำเนินงานจิตอาสาเพื่อสังคมกับกลุ่ม Hope Hatyai เพื่อดำเนินกิจกรรมเพื่อผู้ป่วยและญาติ ณ อาคารเย็นศิระ วัดโคกนาว ซึ่งมีรูปแบบกิจกรรม ทั้งการรับฟังและเรียนรู้ภูมิคุ้มกันชีวิตจากผู้ป่วยและญาติ การมอบกำลังใจให้ผู้ป่วย และญาติ ช่วยกิจกรรมทำอาหารเพื่อผู้ป่วยและญาติ กิจกรรมตัดผม รวมทั้งช่วยจัดเตรียมสถานที่และช่วยจัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ จนบรรลุผลสำเร็จ
ตัวแทนนักศึกษาเปิดเผยว่า กิจกรรมนี้ทำให้พวกหนูได้รับพลังใจจากผู้ป่วยและญาติโดยไม่รู้ตัว เห็นปัญหาชีวิตของตน ในการศึกษา และเรื่องอื่นๆ ของตนเป็นเรื่องเล็กน้อยไปเลย มีความสุขที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำประโยชน์ดีๆ เพื่อผู้อื่น ได้รับบทเรียนชีวิตต่างๆ จากผู้ป่วยและญาติ พร้อมทั้งได้เครือข่ายเพื่อนๆ และพร้อมที่จะชวนเพื่อนมาจัดกิจกรรมดีๆ เพื่อผู้ป่วยและญาติในโอกาสต่อไป

ขอบคุณภาพถ่ายจาก แวอามีเนาะ สุหลง