ครบรอบ 30 ปี ศรีสว่างวงศ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา จัดทำบุญ-มอบทุนการศึกษา ผอ.พร้อมพัฒนาคุณภาพการศึกษาคนสงขลา เพิ่มหลักสูตร2ภาษา รับโลกยุคใหม่!

16 พฤษภาคม 2562  โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ จัดกิจกรรมเนื่องงานวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 30 ปี โดยได้รับเกียรติจาก นายอำพล พงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานพิธีทำบุญวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 30 ปี พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี อดีตผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว เป็นตัวแทนมอบรางวัลและทุนการศึกษา พร้อมด้วย นางพยอม สารานนท์ ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ นายวิวัฒน์ชัย สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ คณะครู และนักเรียน และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงาน

นายอำพล พงษ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติที่ได้ร่วมเป็นประธานในวันสถาปนาครบรอบ 30 ปีของโรงเรียน รู้สึกคิดถึงวันเก่า ๆ เนื่องจากตนเป็นหนึ่งในผู้ปกครองที่ไว้ใจส่งบุตรมาศึกษาที่โรงเรียนแห่งนี้

“ลูก 2 คนของผมล้วนเรียนจบที่นี่ วันนี้จึงรู้สึกประทับใจที่ได้กลับมาเยี่ยมโรงเรียนอีกครั้ง ผมขับรถรับ-ส่งลูกทุกวัน เป็นเวลากว่า 10 ปี ทำให้เกิดความผูกพันกับโรงเรียนเนื่องจากต้องเข้ามาประชุมผู้ปกครองทุกครั้ง”

นายวิวัฒน์ชัย สุนทรวิภาต ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสว่างวงศ์ กล่าวว่า โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ ก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช 2532 เป็นสถาบันการศึกษาในสังกัด สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ดําเนินงานด้านการจัด การศึกษา โดยมุ่งพัฒนาโรงเรียนและนักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

“ 30 ปี ที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับความร่วมมือสนับสนุนอย่างดียิ่ง จากชุมชน ผู้ปกครอง ตลอดจนศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน สถาบันหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ให้การสนับสนุนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนทําให้โรงเรียนเจริญเติบโต ก้าวหน้า ผู้ปกครองและชุมชน ให้ความไว้วางใจ ศรัทธา และเชื่อมั่นในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ”