สงขลา | ครม.เห็นชอบให้ทดลองเปิดด่านสะเดา 24 ชม. แก้ปัญหาความแออัดของด่านฯ โดยเริ่มทดลองกับรถบรรทุกสินค้าในวันที่ 17 มิ.ย.62 กรณีดังกล่าว นายศิริพงษ์ วุฒินันท์ นายด่านศุลกากรสะเดา เผยว่า ด่านศุลกากรสะเดาเร่งเตรียมจนท.รองรับการทำงาน 24ชม. พร้อมทั้งประสานไปยังผู้นำเข้า-ส่งออกกรณีขนส่งสินค้านอกเวลาต้องมีใบแจ้งยื่นจนท.

นายศิริพงษ์ วุฒินันท์ นายด่านศุลกากรสะเดา กรมศุลกากร เปิดเผยว่า ที่ประชุมครม.เห็นชอบให้ทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา – บูกิตกายูฮิตัม เป็น 24 ชั่วโมง รวมระยะเวลาการทดลอง 3 เดือน เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 17 มิ.ย.62 เพื่อแก้ปัญหาความแออัดของด่านศุลกากร และช่วยอำนวยความสะดวกสำหรับการขนส่งสินค้าบริเวณชายแดน

“ด่านศุลกากรสะเดา-บูกิตกายูฮิตัม กำลังดำเนินการเตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ และ การอำนวยความสะดวกต่าง ๆ พร้อมทั้งทำหนังสือแจ้งไปยังผู้นำเข้าส่ง-ออก ตัวแทนออกของ ให้รองรับกับการขยายเวลาทำการตามมติครม.”

นายศิริพงษ์ เปิดเผยต่อว่า ด่านศุลกากรเตรียมเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น 10 คน รวมทั้งเพิ่มการทำงานของเจ้าหน้าที่ประจำบริเวณด่านศุลกากรเป็น 3 ผลัด โดยได้รับความร่วมมือจากกรมศุลกากรในการส่งเจ้าหน้าที่มาเพิ่ม สำหรับผู้ที่จะขนส่งสินค้านอกเวลาราชการ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม เพียงแต่ต้องยื่นแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่

 

ขอบคุณภาพ : suwit kaewhorthong