เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2562 เวลา 08.30 น. นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจความก้าวหน้าของการก่อสร้างสวนสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวในเฟสที่ 2 ซึ่งขณะนี้ดำเนินการไปแล้วกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ ส่วนในเฟสที่ 3 ขณะนี้ได้ดำเนินการไปแล้ว 30 เปอร์เซ็นต์ พร้อมเตรียมลงต้นไม้อีกร่วม 20,000 ต้น เพื่อปรับเป็นสถานที่ออกกำลังกายแห่งใหม่ของเมืองสงขลา และยังเป็นโซนแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของจังหวัดสงขลาเมื่อเสร็จสมบูรณ์

ขอบคุณภาพ/ข้อมูล : อบจ.สงขลา