วันนี้ 15 พฤษภาคม 2562 ผลการเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ ปรากฏว่า นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ได้รับเลือกจากเสียงส่วนใหญ่ให้เป็นหัวหน้าพรรค ต้องจับตาดูบทบาทการเดินเกมส์การเมืองของนายจุรินทร์ และพรรคประชาธิปัตย์หลังจากนี้ พร้อมลุ้นกันว่าพรรคเก่าแก่พรรคนี้จะตัดสินใจเดินเกมส์ยังไงต่อไป

โดยข้อมูลจากวิกิพีเดียระบุว่า จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (15 มีนาคม 2499 – ) อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 11 สมัย (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพังงา 6 สมัย และ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อ 5 สมัย) ปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าตามภารกิจ พรรคประชาธิปัตย์ และทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและการวางแผน จาก สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)  เคยดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ และ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในสมัยรัฐบาลชวน 1 และ ดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในสมัยรัฐบาลชวน 2 นอกจากนี้เคยดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาล และ ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (2 สมัย)

โดยสรุปผลการนับคะแนนเรียงตามนี้

เบอร์ 1 นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 3.6965%
เบอร์ 2 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ 50.5995%
เบอร์ 3 นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 37.2160%
เบอร์ 4 นายกรณ์ จาติกวณิช 4.881%