บรรยากาศคึกคักชิงหัวหน้าพรรคปชป.มีสิทธิ์309คน อภิรักษ์เบอร์1-จุรินทร์เบอร์2-กรณ์เบอร์3-พีระพันธ์ เบอร์4

วันที่ 15 พฤษภาคม 2562  ที่โรงแรมมิราเคิล กทม.พรรคประชาธิปัตย์จัดให้มีการประชุมสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เพื่อเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ แทนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่ลาออกไป โดยมีสมาชิกพรรคที่มีสิทธิ์ในการลงคะแนนครั้งนี้ ประกอบไปด้วย กรรมการบริหารพรรค, ส.ส., อดีตส.ส.และประธานสาขาพรรค จำนวน 609 คน เข้าร่วม บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก

โดยเมื่อถึงวาระการประชุมเลือกหัวหน้าพรรค มีนายเทอดพงศ์ ไชยนันท์ เป็นประธาน ซึ่งได้ชี้แจ้งระเบียบและข้อตกลงต่างๆในการเลือกหัวหน้าพรรคให้สมาชิกรับทราบ ก่อนมีการให้สมาชิกเสนอบุคคลเพื่อเป็นหัวหน้าพรรค โดยในที่ประชุมมีการเสนอ  นายกรณ์ จาติกวณิช ,นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ และนายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค

หลังจากนั้นนายเทอดพงศ์ ประธานได้จับฉลากเพื่อหาเบอร์ประจำตัวผู้เสนอตัวทั้ง 4 คนด้วยตัวเอง ปรากฏว่า นายอภิรักษ์ โกษะโยธินได้หมายเลข 1, นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หมายเลข 2 ,นายกรณ์ จาติกวณิช หมายเลข 4 และนายพีระพันธ์ สาลีรัฐวิภาค หมายเลข 4 พร้อมกับให้ผู้สมัครตามหมายเลขได้ขึ้นไปแสดงวิสัยทัศน์บนเวทีแก่สมาชิกในที่ประชุมได้อย่างเต็มที่ โดยที่นายเทอดพงศ์ เชื่อว่าผู้เสนอตัวชิงหัวหน้าพรรค