วันนี้ (14 พ.ค.62)  เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งสมาชกวุฒิสภาตามมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย 250 คน

ขณะที่ นายอนุมัติ อะหมัด อดีตส.ว.(เลือกตั้ง) ของจังหวัดสงขลา และอดีตสนช.ไม่หลุดโผ ซึ่งครั้งนี้ได้รับโปรดเกล้าฯให้เป็น1ใน250ส.ว. ตามคาดหมาย

พร้อมกับนายสวัสดิ์ สมัครพงค์ นักอนุรักษณ์และขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม ชาวต.คลองรี อ.สทิงพระ จ.สงขลา

ตรวจสอบรายชื่อได้จากราชกิจจานุเบกษา

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/ 2562/E/121/T_0001.PDF