หลังจากที่มีการประกาศรายชื่อสว. 250 คน หนึ่งในนั้นมี ชื่อ นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล ลูกชายท่านจุฬาราชมนตรีรวมอยู่ด้วย

นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล กล่าวว่า ตอนนี้ยังไม่สะดวกตอบคำถามใดๆ แต่ทราบแล้วว่า มีกระแสต่อต้าน ไม่สนับสนุนให้ตนรับตำแหน่ง ส.ว.

“เพิ่งทราบว่าจะได้เป็น ส.ว.มาไม่กี่วัน เพราะมีคนติดต่อเข้ามา ตอนนี้ยังพูดอะไรไม่ได้”นายซากีย์ กล่าว


ประวัติ นายซากีย์ พิทักษ์คุมพล ปัจจุบันเป็นอาจารย์ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (วิทยาเขตหาดใหญ่)

ประวัติด้านการศึกษา เรียนจบปริญญาตรี วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

เรียนจบปริญญาโท : University Of Canberra ประเทศออสเตรเลีย และนักศึกษาปริญญาเอก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์