ครม.มีมติ ให้วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระราชินี เป็นวันหยุดราชการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เป็นวันหยุดราชการประจำปี ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอ

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงขอบพระทัยประชาชนทุกหมู่เหล่า รวมถึงข้าราชการพลเรือน ตำรวจ ทหาร ภาคเอกชนและจิตอาสา โดยรับสั่งให้มีการจัดเลี้ยง ซึ่งขณะนี้รัฐบาลอยู่ระหว่างวางแผนการจัดเลี้ยงดังกล่าว โดยจะมีขึ้นก่อนวันที่ 24 พฤษภาคมนี้ ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการจัดเลี้ยงในครั้งนี้ด้วย

นายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้ส่งเอกสารเพื่อสร้างความเข้าใจกับทุกหน่วยงาน เกี่ยวกับพระราชปรมาภิไธย พระนามาภิไธย คำอ่าน คำขึ้นต้นลงท้าย รวมถึงการใช้บทเพลงสรรเสริญพระบารมีในพิธีทางการต่างๆ ให้ถูกต้อง

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อภิสิทธิ์ จันทร์เต็ม / สวท.

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย