ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ปล่อย 172 ผู้ต้องขัง ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ขณะที่ญาติมารอรับโผเข้าสวมกอดกัน บรรยากาศชื่นมื่น

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา  นายศรจิตร สอนศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธี ปล่อยตัวผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ.ศ. 2562  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบามสมเด็จ พระปรเมนทรรามรามาธบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ได้โปรดเกล้า โปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องขัง เพื่อใหโอกาสแก้ผู้ต้องขังให้กลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก้ชาติสืบไป

โดยในช่วงเช้าทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา ได้จัดกิจกรรมให้ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัวร่วมกันฟังพระธรรมเทศนา ก่อนที่จะดำเนินการปล่อยตัว ซึ่งในวันนี้มีผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัว จำนวน 172 คน เป็นผู้ต้องขังชาย 143 คน ผู้ต้องขังหญิง 32 คน

ทั้งนี้ผู้ต้องขังที่ได้รับการปล่อยตัว ระหว่างถูกคุมขังอยู่ในสถานกักขัง ทั้งหมดมีความประพฤติดี และผ่านการอบรมด้านการงานอาชีพโดยที่ตั้งใจรับการศึกษาอบรมเพื่อปรับเปลี่ยนวิธีคิดเพื่อออกไปใช้ชีวิตอยู่รวมกับสังคมได้ ขณะที่บริเวณด้านหน้าสถานกักขังบรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก มีบรรดาญาติมารอรับซึ่งทันที่ที่ได้รับการปล่อยตัวต่างโผล่เข้ากอดกันด้วยความดีใจ

ผู้กักขังที่ได้รับการปล่อยตัวรายหนึ่ง เปิดเผยว่า รู้สึกซาบซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 10 ที่ทรงมีเมตตาพระราชอภัยโทษให้ ซึ่งหลังจากออกไป จะประพฤติตัวเป็นคนดีของสังคมเพื่อทดแทนพระคุณให้พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ต่อไป