“นายกนิพนธ์” เผย “โมโนเรลหาดใหญ่” จะเป็นระบบรถรางแห่งแรกในภูมิภาคเพื่อแก้ปัญหาจราจรที่จะได้ใช้เป็นแห่งแรก หลังรับแจ้งได้รับความเห็นชอบรายงานผลการศึกษา

“ล่าสุด สนข. แจ้งว่า โครงการโมโนเรล หาดใหญ่ระยะทาง 12.54 กิโลเมตร จากบ้านคลองหวะ-สถานนี้รถตู้ ใช้วงเงินงบประมาณ 16,186 ล้าน บาท มีความคืบหน้าไปมากและดูท่าว่าหาดใหญ่อาจจะเป็นเมืองแรกในต่างจังหวัดที่มีการขนส่งระบบราง” นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกอบจ.สงขลา เปิดเผยกับ “ภาคใต้โฟกัส” 10 พฤษภาคม 2562 และว่า

ขณะนี้ อบจ.สงขลา ได้ส่งผลการศึกษารายงานการจัดทำการศึกษา และวิเคราะห์โครงการระบบขนส่งมวลชนด้วยระบบราง ตามพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 โดยขณะ
นี้ทางสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ(สคร.) ได้พิจารณาแล้ว โดยอยู่ระหว่างขอความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงคมนาคม, การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ก่อนที่จะนำเสนอคณะรัฐมนตรีในปี 2562เมื่อ ครม.เห็นชอบ จะเข้าสู่กระบวนการจัดหางบประมาณ เพื่อเปิดประมูลหาเอกชนเข้ามาลงทุน

“มีกลุ่มทุนหลายประเทศที่สนใจ เช่น จีน ยุโรปมาเลเซีย และสิงค์โปร์ โดยเอกชนที่เข้ามาลงทุนจะต้องจัดหาตัวโมโดเรล เทคโนโลยี่ที่จะนพมาใช้ ระบบอาณัติสัญญาณ รวมทั้งแหล่งเงินทุนที่ให้รัฐบาลกู้ มาลงทุนด้วย เนื่องจากภาคเอกชนต้องลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ประมาณ 15,000 ล้านบาท ขณะที่รัฐบาลต้องลงทุนประมาณกว่า 1,000 ล้านบาท”

นายกนิพนธ์ คาดว่า โมโนเรล หาดใหญ่ จะเริ่มก่อสร้างได้ในปี 2563 โดยจะใช้เวลาก่อสร้าง 2 ปีแล้วเสร็จ และจะให้บริการได้ในปี 2565 โดยทางอบจ.สงขลามีความเชื่อมั่นว่า โมโดเรลหาดใหญ่ จะเป็นระบบการขนส่งแห่งแรกที่เกิดขึ้นในต่างจังหวัด ซึ่งหากเปรียบเทียบกับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนในจังหวัดใหญ่อื่นๆ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า

อ่านต่อ : หนังสือพิมพ์ภาคใต้โฟกัส