หาดใหญ่ – ม.อ.เปิดสวนสวนเทิดพระเกียรติบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ม.อ.) ทำพิธีเปิด “สวนเทิดพระเกียรติบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10” เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดีวิทยาเขตหาดใหญ่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง และ อาจารย์พิชิต เรืองแสงวัฒนา รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและการเงิน เป็นประธานเปิดสวนเทิดพระเกียรติบรมราชาภิเษก

โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และ ผู้มาใช้บริการ มหาวิทยาลัยร่วมในพิธี มีการแสดงโขนชุดหนุมานจับ นางสุพรรณมัจฉา และร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ ประจำรัชกาลที่ 10