แอบส่อง.. 10 โรงเรียนสงขลาที่ได้ O-Net สูงสุด!

สำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนใน สังกัดที่มีผลคะแนนเฉลี่ยO-NETเพิ่มขึ้นสูงสุด 10 อันดับ