วันนี้ (11 พฤษภาคม 2562) ที่สมาคมฮากกาหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีการจัดประชุมเลือกนายกสมาคมฮากกา สมัยที่ 47 โดยมี นายพรสรรค์ สันติวรคุณ สมาคมฮากกาหาดใหญ่ พร้อมด้วยคณะกรรมการกว่า 50 คน

ในที่ประชุมเสนอให้ นายพรสรรค์ สันติวรคุณ ดำรงตำแหน่งนายกต่อในสมัยที่ 47 จึงมีมติเอกฉันท์เลือก นายพรสรรค์ นั่งนายกสมาคมฮากกาหาดใหญ่ สมัยที่ 47

นายพรสรรค์ กล่าวว่า ตนได้รับเลือกเป็นนายกสมาคมปีนี้เป็นสมัยที่ 3 เป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญที่มุ่งมั่นทำอย่างเต็มที่ พร้อมยึดมั่นขอให้ทุกคนมีความสามัคคีและพัฒนา ทำหน้าที่ตัวแทนของคนฮากกาเชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย จึงต้องทำสิ่งที่ดีให้กับอนุชนรุ่นหลัง

ด้าน นางสิริเรช วงษ์อนุชิตเมธา อุปนายกสมาคมฮากกาหาดใหญ่ กล่าวว่า ที่เลือกท่านพรสรรค์เป็นนายกต่ออีกสมัย เพราะท่านเป็นผู้ที่เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ และได้เข้ามาพัฒนาสมาคมฮากกาของเรามากมาย อาทิ การสอนภาษาจีน ยุวชนฮากกา ถือเป็นผู้ที่มีจิตอาสาอย่างแท้จริง