ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเศก พุทธศักราช 2562 เพื่อส่งเสริมให้คนในสังคมบริจาคโลหิตเพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยและเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นต่อไป ณ อาคารอเนกประสงค์ มทร.ศรีวิชัย เมื่อเร็ว ๆ นี้