สงขลา | 2ปีแห่งการพัฒนา! “พิชัย จงไพรัตน์” ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา สมัยที่ 2 ลุยเสริมความเข้มแข็ง SMEs สร้างทีมเวิร์ค เน้นหลักมีส่วนร่วม-โปร่งใส

“กว่า 23 ปี กับการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมประสบการณ์ 2 ปีล่าสุด 2560-2561 มีค่าสูงยิ่ง เมื่อได้ร่วมกับเพื่อน พี่น้อง จิตอาสา ก่อร่างสร้างสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา สร้างงาน สร้างคน พัฒนาเศรษฐกิจ SMEs จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศ”

นายพิชัย จงไพรัตน์ หรือ “คุณฟุก” ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัดสงขลา และประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ภาคใต้ กล่าว และว่าการได้รับตำแหน่งประธานสมาพันธ์ สมัยที่ 2 ปีบริหาร 2562-2563 ได้วางแนวทางการบริหารในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาครัฐอย่างครอบคลุม เพื่อนำโครงการต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการลงสู่จังหวัดสงขลา

เป้าหมายที่ดำเนินการต่อเนื่องคือ การพัฒนาผู้ประกอบการให้เข้มแข็ง การแสวงหาช่องทางการตลาดการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นกระบอกเสียงให้กับผู้ประกอบการในด้านต่าง ๆ ดำเนินการสิ่งเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรม ประชุมแต่ละครั้งต้องมีความคืบหน้าทุก ๆด้าน นำไปสู่การช่วยเหลือผู้ประกอบการ สร้างสมาพันธ์ในสงขลาให้เข้มแข็ง

นายพิชัย กล่าวด้วยว่า ในปี 2562-2563 ตนได้รับโอกาสจากผู้บริหารฯ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เชิญให้ทำงานในตำแหนางประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยภาคใต้ บทบาทที่สำคัญยิ่งคือ การก่อตั้งสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยระดับจังหวัดให้ครบทุก ๆ จังหวัดภาคใต้ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการ ช่วยเหลือด้านการตลาด รวมถึงช่วยส่งเสริมการทำงานให้สมาพันธ์ทุกจังหวัดได้หยั่งรากแก้วเป็นต้นไม้ใหญ่อีกด้วย