“อบจ.สงขลา” สัญจรอำเภอสะเดา เปิดเวทีรับฟังปัญหาประชาชน เดินหน้าพัฒนาเมืองการค้าชายแดน “นิพนธ์” เผย 6 ปี ทุ่มงบพัฒนาสะเดาเกือบ 500 ล้าน สั่งเปิดเวที “วาระปาดัง” รุกแก้ปัญหาและพัฒนาตามข้อเรียกร้องประชาชน

29 เมษายน 2562 นายนิพนธ์ บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และผู้อำนวยการกององค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา พบปะกับหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน กลุ่ม อสม. นักเรียน นักศึกษา และประชาชนในพื้นที่อำเภอสะเดา ภายใต้โครงการ “อบจ.สัญจร” ประจำปีงบประมาณ 2562 เดินหน้าพัฒนา สร้างความสุขที่ยั่งยืน เพื่อชาวสงขลา ณ โรงเรียนขรรค์ชัยพลานนท์อนุสรณ์ อ.สะเดา จ.สงขลา

นายนิพนธ์ กล่าวว่า โครงการ “อบจ.สัญจร”ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็นและปัญหาของชาวสะเดา ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ อบจ.สงขลา และพร้อมแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชน และรายงานผลการดำเนินงานในการจัดสรรงบประมาณมาลงในพื้นที่อ.สะเดา ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา รวมถึงโครงการอื่น ๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ รวมประมาณ 497,198,140 บาทงบประมาณที่ดำเนินการในอำเภอสะเดา ปี 2557 จำนวน 60,432,825 บาท, ปี 2558 จำนวน73,972,600 บาท, ปี 2559 จำนวน 90,087,660บาท, ปี 2560 จำนวน 142,454,705 บาท, ปี 2561จำนวน 46,370,650 บาท และ ปี 2562 จำนวน57,051,600 บาท รวมทั้งงบประมาณเครื่องออกกำลังกาย 2,857,100 บาท รถพยาบาลฉุกเฉิน 23,220,000บาท รถยนต์ตรวจการณ์ 75,000 บาท รวมเป็นงบประมาณ 497,198,140 บาท

ทั้งนี้ยังไม่รวมถึงงบประมาณสร้างถนนเลียบชายแดนจากด่านนอกไปยังปาดังเบซาร์ ประมาณ 30กิโลเมตร กว่า 300 ล้านบาท ซึ่งตนได้ประสานงานกับกรมทางหลวงชนบทจนได้งบประมาณดังกล่าว และดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมติดตั้งไฟฟ้าเพิ่มแสงสว่างในการเดินทางได้อย่างสะดวกสบายและยังไม่รวมถึงงบประมาณ

ยังไม่รวมถึงงบประมาณสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวครบวงจรในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยเช่าที่ดินจากกรมธนารักษ์ เพื่อจัดระเบียบการจอดรถผู้โดยสาร และศูนย์บริการนักท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาพื้นที่ ส่งเสริมการค้าการลงทุนในเขตชายแดนเพิ่มขึ้น

ด้าน นายวัชชพล ปริสุทธิ์กุล หรือ “สจ.แบงก์” สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เขต 3อำเภอ สะเดา กล่าวว่า อบจ.สงขลา ภายใต้การนำของ นายกนิพนธ์ บุญญามณี เล็งเห็นความสำคัญของพื้นที่สะเดา ทุ่มงบประมาณในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็น ถนนหนทาง การศึกษา การท่องเที่ยว และคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงจัดกิจกรรมช่วงเทศกาลต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง

“สำหรับกิจกรรม อบจ.สัญจร จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เป็นโอกาสหนึ่งที่รับฟังปัญหาความคิดเห็นของประชาชน ผมในฐานะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาในพื้นที่สะเดา จะนำข้อเสนอแนะเหล่านี้ดำเนินการประสานงาน เป็นตัวกลางเพื่อการพัฒนาต่อไป” นายวัชชพล กล่าว