ตามคาดกกต.รับรองผล 8 ส.ส.สงขลา

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 คณะกรรมการเลือกตั้ง ( กกต.) ได้ออกประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่องผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง โดยได้ประกาศผู้ซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จำนวน 349 คน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2561 มาตรา 127

ขณะที่จังหวัดสงขลาซึ่งมี 8 เขตเลือกตั้ง ส.ส.ทั้งหมด 8 คนซึ่งได้รับคะแนนสูงสุดในแต่ละเขต ประกอบด้วย  เขต 1 นายวันชัย ปริญญาศิริ ,เขต 2 นายศาสตรา ศรีปาน ,เขต3 นายพยม พรมหมเพชร,เขต 4 ร.ต.อ.อรุณ สวัสดี จากพรรคพลังประชารัฐ ส่วนเขต 5 นายเดชอิศม์ ขาวทอง ,เขต 6 นายถาวร เสนเนียม จากพรรคประชาธิปัตย์ และเขต 7 นายณัฎฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ พรรคภูมิใจไทย เขต 8 พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ จากพรรคประชาธิปัตย์