4 พฤษภาคม 2562 พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต มอบหมายให้ นายแพทย์สมหมาย บุญเกลี้ยง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เป็นประธานมอบข้าวสาร อินผาลัม น้ำตาลทรายให้กับคนด้อยโอกาส คนพิการ ศูนย์เลี้ยงเด็กกำพร้าและตาดีกา ทั้ง 3 จังหวัด 350 ครัวเรือน ตามคำเชิญของอุปนายกสมาคมสื่อจังหวัดชายแดนภาคใต้ ท่านรพี มามะ ที่ช่วยคิด ช่วยดำเนินการทั้งหมด และมีหลายภาคส่วนเข้าร่วมงานด้วย

เนื่องในงานสำคัญเทศกาลถือศีลอดของพี่น้องชาวไทยมุสลิม ชึ่งถือเป็นศาสนกิจที่สำคัญโดยมีเครือข่าย ทั้งทหาร ตำรวจ พลเรือน ช่วยกันบริจาคเพื่อร่วมสร้างรอยยิ้ม ฮ.ศ 1440 ซึ่งดำเนินงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 17  ขอให้เป็นเทศกาลแห่งสันติภาพ สงบสุข ทุกศาสนิกให้กำลังใจด้วยเพราะเชื่อว่าพหุวัฒนธรรมหลากสีสรร มีคุณค่าสวยงามเสมอ ศอ.บต พร้อมสนับสนุนทุกกิจกรรมครับ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ เจริญ สุขภาพดี รับบุญ ขอให้ได้รับริสกีที่ดีที่สุดจากพระองค์อัลเลาะห์ที่เคารพอย่างสูงสุด