6 พฤษภาคม 2562 ที่ ศาลาประชาคม อ.สะเดา จ.สงขลา นายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอสะเดา นำหัวหน้าส่วนราชการ กิ่งกาชาด ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนจิตอาสา ตลอดจนประชาชนทั่วไปต่างพร้อมใจกันเข้าร่วมกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

โดยมีนายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี เป็นประธานในการเปิดกรวยถวายราชศักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนที่จะร่วมกันรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณ.สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท และเสด็จออก ณ.พระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาทให้คณะทูตานุทูตและผู้แทนจากประเทศต่างเข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคล ซึ่งเป็นพระราชพิธีสำคัญของประวัติศาสตร์ชาติไทย