สงขลา | รมว.ศธ.เตรียมเสนอของบประมาณกว่า 500 ล้านบาท ในการดำเนินการเดินหน้าก่อสร้างโครงการศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา ต่อ ครม.ในที่ 7 พ.ค.นี้

นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้สรุปรายงานการดำเนินการเดินหน้าก่อสร้างโครงการศูนย์ศึกษาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หรืออควาเรียม ทะเลสาบสงขลา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

โดยมีทั้งงบประมาณที่จะใช้ดำเนินการก่อสร้างซ่อมแซมต่อประมาณ 500 ล้านบาท และระเบียบหนังสือสัญญาในการส่งมอบงานการโอนอควาเรียมสงขลาให้กระทรวงทรัพยากรธรรมและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ดูแลพัฒนาบริหาร ซึ่งจะนำเรื่องอควาเรียมเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาภายในวันที่ 7 พ.ค.นี้

ทั้งนี้ต้องถือว่าโครงการอควาเรียมดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ทั้งการตรวจสอบเรื่องทุจริตและการเดินหน้าก่อสร้างอควาเรียมให้เสร็จสิ้น เรื่องนี้เป็นมหากาพย์ยาวนานกว่า 10 ปี และต้องถือว่าปัจจุบันนี้โครงการดังกล่าวจัดการความไม่ชอบมาพากลได้อย่างเรียบร้อย และถือเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจที่ทำให้ชาวจังหวัดสงขลาได้มีสถานที่ท่องเที่ยว ส่วนการตรวจสอบสวนทางวินัยกับผู้เกี่ยวข้องโครงการนี้นั้นก็เป็นหน้าที่ของสำนักนายกรัฐมนตรีดำเนินการ อีกทั้งนายกรัฐมนตรี ตั้งประธานสอบสวนวินัยร้ายแรงแล้ว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นพรุจ กล่ำทอง

ผู้เรียบเรียง : ธนพิชฌน์ แก้วกา

แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ขอบคุณภาพ: ประชา โชคผ่อง สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขล