สงขลา | พสกนิกรชาวสงขลาพร้อมใจทำบุญตักบาตรถวายเป็นราชกุศลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีราชาภิเษก รัชกาลที่ 10

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 เวลา 8.00 น. ที่วัดชัยมงคล พระอารามหลวง ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา นายราชิต สุดพุ่ม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา พร้อมด้วยข้าราชการ หน่วยงานของรัฐและจิตอาสาภาคประชาชน ได้ร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 99 รูป เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวิชราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเกี่ยวเนื่องกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 โดยประชาชนที่เข้าร่วมพิธีต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ทั้งนี้ จังหวัดสงขลามีกำหนดการอันเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 เพื่อเปิดโอกาสให้จิตอาสาและประชาชนได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ซึ่งประกอบด้วย พิธีเปิดกรวยถวายพระราชสักการะหน้าบรมฉายาลักษณ์ พิธีเจริญพระพทุธมนต์ทำบุญตักบาตร และพิธีถวายพระพรชัยมงคล อีกทั้งยังเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันชมถ่ายทอดสดของโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ณ.บริเวณพิธี