ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ด่านสะเดา ได้คณะชาวมาเลเซียเชื้อสายไทย หรือที่เรียกว่าคนสยาม และคนมาเลเซียเชื้อสายจีนจำนวน 1090 คนเดินทางด้วยรถบัส14 คันและรถตู้อีก 40 คัน ผ่านด่านสะเดา เพื่อไปอุปสมบทหมู่ชาวไทยมาเลย์จำนวน 24 รูปและแม่ชีอีก 40 รูปและร่วมทำบุญทอดผ้าป่า ณ วัดพระศรีมหาธาตุ หรือวัดพระธาตุ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีพระครูสมุชาเดอร์ จนทสาโร เจ้าอาวาสวัดบุญญาราม. ต.อะห์ อ.กูปังปาซู รัฐเคดาห์ และนายสมหวัง เจิม ชาวมาเลย์เชื้อสายไทยเป็นหัวหน้าคณะ มีคณะประสานงานแนวชายแดนไทยมาเลเซีย กองทัพภาค4 และตำรวจท่องเที่ยวหาดใหญ่อำนวยความสะดวกตลอดเส้นทาง

ด้านพระครูสมุชาเดอร์ เปิดเผยว่า คนไทยมาเลย์หรือคนมาเลเซียเชื้อสายไทยและชาวมาเลย์เชื้อสายจีน ที่นับถือศาสนาพุทธ มีความเชื่อว่า หากมีโอกาศได้มาบวชพระที่วัดพระศรีมหาธาตุ จะได้บุญกุศลสูงสุด เพราะมีความเชื่อว่าวัดพระธาตุ นครฯมีความศักดิ์สิทธิ์ เป็นวัดโบราณคู่บ้านคู่เมืองภาคใต้ คนมาเลเซียให้ความศัทธามาหลายชั่วอายุคน ซึ่งคนไทยมาเลย์นิยมถือปฏิบัติกันมากว่า 60 ปีทุกคนต้องไปบวชที่วัดพระธาตุ โดยการริเริ่มของพระเทพมงคลญาณ อดีตเจ้าอาวาสวัดบุญญาราม และถือปฏิบัติเรื่อยมาทุกปีจนถึงปัจจุบัน

สำหรับนาคที่จะไปบวชที่วัดพระศรีมหาธาตุ วันนี้มีจำนวน 24 รูปและแม่ชีอีก 40รูปพร้อมร่วมทอดผ้าป่าที่วัดต่างๆตามเส้นทางที่ผ่านใน2 จังหวัด