ครอบครัวรัตตกุล สุดสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ “ในหลวง” พระราชทานเพลิงศพแก่ “ร.ต.ไพโรจน์ รัตตกุล” โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีพระราชทานเพลิง ขณะที่สมเด็จพระสังฆราช เสด็จฯ ทรงเป็นประธานในการพระราชทานเพลิงจริงเมื่อวันที่ 27 เม.ย.ที่ผ่านมา

จากการที่ ร้อยตรี ไพโรจน์ รัตตกุล ผู้ก่อตั้งบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) ได้เสียชีวิตอย่างสงบเมื่อวันที่ 22 ธ.ค.2561 โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้จากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานน้ำหลวงอาบศพพร้อมโกศแปดเหลี่ยมฉัตรเบญจาตั้งประดับ และเมื่อวันที่ 24 ธ.ค.2561 พระราชทานพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา 3 วัน พร้อมด้วยพวงมาลาพระราชทานจาก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพวงมาลา และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ประทานพวงมาลาวางหน้าศพ

เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2562 เวลา 17.21 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปยังเมรุวัดธาตุทอง พระอารามหลวง ในการพระราชทานเพลิงศพ ร.ต.ไพโรจน์ รัตตกุล โดยมีครอบครัวรัตตกุล นำโดย นางประพันธ์ศรี รัตตกุล ภรรยา พร้อมบุตรและหลานชายหญิงเฝ้ารับเสด็จฯ จากนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ขึ้นเมรุทรงทอดผ้าไตรและพระราชทานเพลิงศพ

จากนั้น สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรงเป็นประธานในการพระราชทานเพลิงจริง ภายหลังจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ กลับ โดยก่อนหน้า นางประพันธ์ศรี รัตตกุล พร้อมด้วยบุตรและหลานประกอบด้วย น.ส.พัณณภา รัตตกุล นางปริยา-นายอภิชาติ จีระพันธุ์ พล.ต.พัชร รัตตกุล นายพิชากร-นางเจนิส รัตตกุล  นายฤฤษฎ์ จีระพันธุ์ น.ส.ชัญญา จีระพันธุ์ ด.ญ.ฟ้า รัตตกุล และ ด.ช.ภคิน รัตตกุล ที่บวชสามเณรเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้คุณปู่ ได้ร่วมกันแห่โกศบรรจุศพ ร.ต.ไพโรจน์ขึ้นสู่จิตกาธาน

สำหรับงานพระราชทานเพลิงศพ ร.ต.ไพโรจน์ รัตตกุล ครั้งนี้มีเหล่าญาติมิตร เพื่อนสนิท คนใกล้ชิดและพนักงานบริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมงานเนืองแน่น อาทิ  ม.จ.ชาตรีเฉลิม ยุคล ม.จ.จุลเจิม ยุคล พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ องคมนตรี นายอานันท์ ปันยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี นายพิชัย รัตตกุล อดีตประธานรัฐสภาและรองนายกรัฐมนตรี เป็นต้น

ทั้งนี้ในวันพระราชทานเพลิงศพมีการบรรเลงดนตรีจากวงดุริยางค์เครื่องลมทองเหลือง เฟโรซี ฟิลฮาร์ โมนิกวินด์ คณะดุริยางคศาสตร์ ม.ศิลปากร ภายใต้การดูแลวงของ อ.ดำริห์ บรรณวิทยกิจ โดยมี อ.นาวี หงสกุล เป็นวาทยากร และ อ.ดร.ยศ วณี เป็นหัวหน้าวง (Concert Master) อีกทั้งมีการแสดงโขนและโนราห์สงขลาในชุด “ดื่มด่ำน้ำใจคุณไพโรจน์ ออกโขนยกรบ” จากศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (ม.อ.หาดใหญ่) ซึ่งประพันธ์บทเสภาโดย ผศ.มะเนาะ ยูเด็น อดีตคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ.ปัตตานี

สำหรับ ร.ต.ไพโรจน์ รัตตกุล เกิดเมื่อวันที่ 12 พ.ย.2476 เป็นบุตรของ นายพิศาล-นางวิไล รัตตกุล หลังจบชั้นประถมจากโรงเรียนอัสสัมชัญ ได้ไปต่อมัธยมต้นที่ฮ่องกงและมัธยมปลายที่อังกฤษ ก่อนจบการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยด้านการเงิน การธนาคาร และด้านเศรษฐศาสตร์ที่อังกฤษ กลับไทยมาเข้ารับราชการที่กรมข่าวทหารบก กระทรวงกลาโหม ก่อนจะเข้าสู่แวดวงธุรกิจและในปี 2517 ได้รับลิขสิทธิ์ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มน้ำอัดลม จากสหรัฐอเมริกาในนาม บจม.หาดทิพย์

ด้วยความสามารถเป็นที่ยอมรับจึงได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งสำคัญ ทั้งในภาครัฐและเอกชนมากมาย อาทิ ผอ.องค์การคลังสินค้า ที่ปรึกษาสมาคมสภาธุรกิจชายแดนภาคใต้ และที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ร.ต.ไพโรจน์ รัตตกุล เป็นผู้ที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และได้รับใช้เบื้องพระยุคบาทอย่างสุดความสามารถเมื่อมีโอกาส โดยได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อาทิ ประถมาภรณ์มงกุฎไทย, ประถมาภรณ์ช้างเผือก และยังได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากสุลต่านแห่งรัฐกลันตัน มาเลเซียด้วย ด้านชีวิตครอบครัวสมรสกับนางประพันธ์ศรี รัตตกุล มีบุตร-ธิดารวม 4 คน.