เชื่อมาตรการแบงก์ชาติไม่กระทบ ตลาดอสังหาฯหาดใหญ่มากนัก ขณะที่ภาพรวมตลาดทั่วไปยังทรงตัว ผู้ประกอบการหวังเลือกตั้ง การลงทุนสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ และการท่องเที่ยวกระตุ้น

 

นายเอนก แซ่ตั้ง ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครือเบญจพร กรุ๊ป เปิดเผยว่า ภาวะอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลาช่วงสิ้นปี 2561 ยังทรงตัว เนื่องจากกำลังซื้อของภาคใต้ยังถดถอย เป็นช่วงที่ยังมีความต้องการบ้านเดี่ยวราคา 2-3ล้านบาท จากกลุ่มลูกค้าที่มีอาชีพที่มั่นคง ทั้งข้าราชการ, บริษัทเรือน้ำมัน

“ภาวะตลาดที่ยังทรงตัวทำให้ ภาพรวมการขายบ้านของเครือเบญจพรฯ ยังทรงตัว ไม่ได้เพิ่มขึ้น หรือลดลง เพราะเรามีลูกค้าที่ยังพอใจในคุณภาพงานของเรา”

นายเอนก กล่าวว่า ที่ผ่านมามีความเชื่อว่าตลาดอสังหาฯ ยังไม่แน่นอน ดังนั้นเราจึงไม่ได้ขยายตลาดใหม่ๆ แต่พยายามควบคุมคุณภาพของโครงการให้ดีเรายังยึดจุดขายเดิมคือให้คุณภาพลูกค้ามากกว่า บ้านของเบญจพร กรุ๊ป สร้างด้วยระบบ “พรีคาสท์”นวัตกรรมใหม่แห่งการสร้างบ้าน แข็งแรงกว่าการสร้างบ้านแบบก่ออิฐฉาบปูน เพิ่มพื้นที่ใช้สอย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ

นายศุภชัย รุจิเรืองโรจน์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ภาวะอสังหาริมทรัพย์สงขลาช่วงสิ้นปี 2561 ในมุมผู้ประกอบการมี 2 มิติ มิติแรกจัดโปรโมชั่นพิเศษต่างๆ ก่อนสิ้นปีเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ อีกมิติหนึ่งเตรียมความพร้อมต่างๆ เป็นการสะสมยอดขายไว้เปิโครงการปีหน้า

ในแง่ของลูกค้าหากมีโปรโมชั่นที่ดีก็เป็นกำลังซื้อแรงกระตุ้นให้รีบตัดสินใจ และบางรายก็ชะลอดูโครงการใหม่ๆ คาดว่าปี 2562 มีโครงการใหม่เพิ่มมากขึ้น ถือเป็นทิศทางบวกด้วยปัจจัยต่างๆ ซึ่งกลุ่มลูกค้าที่เป็นกำลังซื้อหลัก ผู้มีรายได้ประจำ พนักงานข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจ

“หากมีการเลือกตั้งเกิดขึ้นจะส่งผลดีต่อตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2562 ความเชื่อมั่นต่างๆ จะเริ่มกลับมา”