นราธิวาส | เลขาธิการ ศอ.บต. พบปะหารือผู้นำศาสนาอิสลาม 13 อำเภอในจังหวัดนราธิวาส พร้อมเน้นย้ำรอมฎอน ปีนี้ต้องเป็นรอมฎอนสันติสุข


วันนี้ 2 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องรับรอง 1 ชั้น 3 อาคารศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ให้การต้อนรับนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยประธานชมรมอิหม่าม 13 อำเภอในจังหวัดนราธิวาส และประธานชมรมตาดีกาจังหวัดนราธิวาส เพื่อพบปะพูดคุยสันติสุขในเดือนรอมฎอนและแสดงความยินดีกับท่านเลขาธิการ ศอ.บต.


พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ขอขอบคุณทุกท่านที่มาเยี่ยมและมาให้กำลังใจการทำหน้าที่ในวันนี้ ซึ่งทาง ศอ.บต.เป็นหน่วยงานของรัฐหน่วยหนึ่งที่ทำหน้าที่ประสาน เป็นศูนย์กลาง และเติมเต็มการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อให้พี่น้องประชาชนและลูกหลานของเรามีชีวิตที่ดีขึ้น เนื่องในโอกาสช่วงเดือนรอมฎอนซึ่งถือว่าเป็นเดือนที่ศักดิ์สิทธิ์ เดือนที่บริสุทธิ์ ทาง ศอ.บต. ได้ร่วมกับทุกหน่วยงานสนับสนุนกิจกรรมทางศาสนาซึ่งเป็น 1 ใน 5 หลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามให้สุดความสามารถ

โดยได้ออกหนังสือเวียนที่ได้รับจากจุฬาราชมนตรีแจ้งไปยังทุกหน่วยงานราชการให้เตรียมการก่อนรอมฎอน แจ้งกระทรวงสาธารณสุขในการดูแลสุขภาพ แจ้งหน่วยงานในการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง แจ้งหน่วยงานท้องถิ่นผ่อนปรนกฎระเบียบบ้างเรื่องเพื่อให้สามารถทำมาค้าขายอาหารได้ในบ้างพื้นที่ เติมเต็มช่องว่างเด็กกำพร้า ผู้พิการ ผู้ต้องขังให้ได้มีโอกาสประกอบศาสนกิจเช่นเดียวกัน


ด้านนายซาฟีอี เจ๊ะเลาะ ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า วันนี้มาแสดงความยินดีและให้กำลังใจกับท่านเลขาธิการ ศอ.บต. พร้อมขอให้รอมฏอนปีนี้เป็นรอมฏอนสู่สันติสุข และสันติภาพแก่พวกเรา และขอให้เด็ก เยาวชน และชาวมุสลิมทุกคนกระทำความดีในเดือนรอมฏอนให้ดีที่สุด ซึ่งพวกเราถึงเวลาแล้วที่ต้องหันหน้าเข้าหากัน จับมือกัน เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาบ้านเมืองของเรา ในด้านตัวแทนผู้นำศาสนาพร้อมที่จะร่วมมือกับ ศอ..บต. ตามความความสามารถ และความเหมาะสมทุกเรื่อง ทุกประการ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้กลับคืนสู่ความสงบและสันติสุขต่อไป

และในโอกาสเดียวกันนี้ เลขาธิการ ศอ.บต. ได้เน้นย้ำว่า รอมฎอนปีนี้ขอให้เป็นรอมฎอนที่บริสุทธิ์ ขอให้ความสุข ความสงบ และขอให้เป็นปีที่ทุกคนหันหน้าเข้าหากัน และช่วยเหลือกันทำให้การเริ่มต้นสันติสุขในแผ่นดินใต้ได้เกิดขึ้นในเร็ววัน